منطقه 1

الو محله؟

نویسنده:
22721585
1396/03/27
نظارت برپارک ممنوع!
سراسرخیابان منتهی به بیمارستان مسیح دانشوری، تابلوهای پارک ممنوع نصب شده است اما متأسفانه شهروندان بدون توجه به تابلوهای راهنمایی، رفتار می‌کنند و از سوی مسئولان اداره راهنمایی و رانندگی هیچ نظارتی صورت نمی‌گیرد.
امیرسالار قیدی

پاسخ مسئول:
نصب تابلو توقف مطلقاً ممنوع!
ساکنان خیابان مقدس اردبیلی، خیابان محمودیه، خیابان صفای اصفهانی تقاضای نصب تابلو مطلقا ممنوع در این خیابان را داشتند که بعد از نیاز‌سنجی محل از سوی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک منطقه و پیگیری سامانه 1888 نسبت به نصب آن توسط ناحیه اقدام شد.  سینا فرنوس، مسئول سامانه 1888 درباره نحوه رسیدگی به این‌گونه درخواست‌ها گفت: «روال رسیدگی به پیام‌های نصب تابلو توقف مطلقاً ممنوع به این شرح است که بعد از ارجاع پیام به معاونت حمل‌ونقل و ترافیک منطقه، معاونت برای بررسی موضوع با ناحیه مربوطه مکاتبه کرده و رئیس اداره ترافیک ناحیه از موقعیت پیام بازدید می‌کند. چنانچه با توجه به بررسی کارشناسی درخواست نصب تابلو مورد نظر شهروند تأیید شود، با اخذ موافقت از سوی پلیس راهور، درخواست شهروند یا شهروندان اجرایی خواهد شد.  یکی از مواردی که منجر به تأیید می‌شود زمانی است که توقف خودرو ضمن کاهش عرض معبر، در‌‌‌ تردد وسایل نقلیه دیگر نیز اختلال ایجاد کرده باشد. ذکر این نکته ضروری است که نصب تابلو به عهده معاونت ترافیک منطقه است اما اعمال قانون برای توقف نکردن خودرو توسط پلیس راهور انجام می‌شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code