منطقه 1

22759010

الو محله؟

نویسنده:
كوچه تیموری در محله اراج مدتی است كه یك طرفه شده اما كمتر راننده‌ای آن را رعایت می‌كند.
1394/01/20
ترافیك در اراج
كوچه تیموری در محله اراج مدتی است كه یك طرفه شده اما كمتر راننده‌ای آن را رعایت می‌كند. توجه نكردن به تابلو یكطرفه بودن خیابان از سوی رانندگان باعث ترافیك شدیدی در این محدوده، می‌شود. پیشنهاد می‌كنم مأمور راهنمایی و رانندگی درساعت‌های پر ترافیك آنجا مستقر شود و بر نظم عبور و مرور خودروها نظارت داشته باشد.
نسرین هدایتی

ایجاد امنیت بیشتر
در خیابان ازگل، گلچین جنوبی چندین مورد سرقت ماشین اتفاق افتاده است. به‌طوری‌كه این موضوع موجب نگرانی و سلب آرامش شهروندان شده است. به دلیل نداشتن پاركینگ مجبوریم شب‌ها خودروهایمان را در خیابان پارك كنیم. از مسئولان می‌خواهیم بر ایجاد امنیت در این محله نظارت كنند.
احسان تقوایی

مغازه‌های بدون پاركینگ
بلوار اندرزگو ترافیك زیادی دارد كه بیشتر به دلیل توقف خودروها در حاشیه خیابان است. اگر مغازه‌هایی كه در حاشیه بلوار به كسب و كار مشغول هستند دارای پاركینگ بودند این مشكل ایجاد نمی‌شد. امیدوارم حداقل با نظارت پاركبان مانع از ایجاد مزاحمت برای خودروهایی كه قصد عبور از این بلوار را دارند بشوند. خیلی از مواقع پلیس یكی از دوربرگردان‌های بلوار را می‌بندد و مانع رفت و آمد ماشین‌ها می‌شود كه ترافیك بلوار را چند برابر می‌كند. خواهشمندیم مسئولان رسیدگی كنند.
عباس سامری

مترو كی راه‌اندازی می‌شود؟
عملیات مترو در بلوار ارتش از یكی، 2 سال گذشته شروع شده و همچنان ادامه دارد. با توجه به اینكه راه‌اندازی مترو در شرق منطقه می‌تواند ترافیك را كاهش دهد از همشهری محله می‌خواهیم درباره زمان افتتاح مترو و پیشرفت عملیات آن گزارشی تهیه شود.
نازنین حق‌شناس

سرعتگیرهای نابجا
در سال‌های اخیر شهرداری از سرعتگیرهایی كه به نظرمی آید از جنس فلز هستند استفاده كرده است. هرچه قدر هم سرعت خودرو پایین باشد باز هم عبور از روی این سرعتگیرها به خودرو آسیب می‌رساند. گاهی 2 یا 3 ردیف پشت سرهم از این سرعتگیرها استفاده می‌شود كه علت آن مشخص نیست!
مهدی خاكپورارسال پیام اشتراک 
 
 Security code