منطقه 1

بوستان قیطریه

نویسنده:
بوستان قیطریه که قبلا باغ شخصی بوده توسط فردی به نام صارم الدوله در حدود 160 سال پیش ( در زمان اتابک اعظم ) احداث شده و در سال 1352 پس از اینکه قسمتی از باغ در محدوده شهری قرار گرفت، توسط شهرداری تهران به بوستان تبدیل شد...
1396/09/04
142.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code