منطقه 1

پورابتهاج

نویسنده:
خیابان شهید پورابتهاج یکی از خیابان های اصلی محله کاشانک است که از خیابان شهید باهنر شروع شده و به بیمارستان مسیح دانشوری منتهی می شود. این خیابان معبر مهمی برای دسترسی محلی اهالی به بزرگراه ارتش و امام علی(ع) است....
1396/09/11
خیابان شهید پورابتهاج یکی از خیابان های اصلی محله کاشانک است که از خیابان شهید باهنر شروع شده و به بیمارستان مسیح دانشوری منتهی می شود. این خیابان معبر مهمی برای دسترسی محلی اهالی به بزرگراه ارتش و امام علی(ع) است.

عکس ها: امیر رستمی
Untitled-8.jpg
ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code