منطقه 10

اهدای عقاب شکاری به موزه

نویسنده:
عقاب «دوبرادر» از نمونه‌های نادرپرندگان شکاری ایران در موزه هفت‌چنار تاکسیدرمی شد...
1396/09/14
عقاب «دوبرادر» از نمونه‌های نادرپرندگان شکاری ایران در موزه هفت‌چنار تاکسیدرمی شد. «علیرضا زندی» مدیر موزه هفت‌چنار گفت: «این‌گونه عقاب که بیشتر در قسمت‌هایی از خاورمیانه، اندونزی، جنوب اروپا وآفریقا زادآوری می‌کند، توسط یکی از شهروندان با هدف نگهداری دراز مدت برای نمایش، تحقیق و مطالعه به موزه اهدا شده است. پیش از این، نمونه عقاب «دو برادر» تنها در موزه تاریخ طبیعی دارآباد تهران وجود داشت.»ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code