منطقه 10

همسایه‌های بی صدا

نویسنده:
1396/03/23
 عکس‌ها: امیر پناهپور
یکی از دلایل ساخت تندیسها در مناطق شهری باید  یادآوری هویت محله ها به کمک هنرهای تجسمی و حجم‌های شهری مناسب باشد. در منطقه ما ، محله بریانک و هفت چنار به دلیل داشتن بوستان‌های مختلف ، میادین قدیمی و موزه هفت چنار بیشتر از چنین امکانی بهرمند هستند.می‌توان گفت بیشترین حجم‌های شهری و تندیس‌ها در این دو محله قرار گرفته است.
1.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code