منطقه 11

دوباره حادثه دوباره خسارت و آوارگی

نویسنده: فتانه فرهادی
باز هم بی‌احتیاطی و بی‌مسئولیتی یک نفر، خسارت‌های سنگین به تعداد زیادی از افراد را به دنبال داشت...
1396/02/20
   باز هم بی‌اح تیاطی و بی‌مسئولیتی یک نفر، خسارت‌های سنگین به تعداد زیادی از افراد را به دنبال داشت. هفته گذشته گودبرداری غیراصولی یک ملک در خیابان وحدت اسلامی، کوچه زهره کرمانی باعث ریزش ساختمان 4 طبقه مسکونی مجاور آن و تحمیل خسارت‌های مالی و روحی به خانواده‌های ساکن در آن و آوارگی آنها شد. به محل حادثه رفتیم و با اهالی ساختمان تخریب شده و همسایگان گفت‌وگو کردیم.
  • اهالی ساختمان چه می‌گویند؟
حاصل 45 سال زحمتم هدر رفت
با حسرت به سرمایه زندگی‌اش که زیر تلی از خاک و آهن مدفون شده خیره شده است. بعد از گذشت 5 روز از حادثه هر روز با همسرش به محل ساختمانشان می‌آید. «اسماعیل رحیمی» مستأجر طبقه اول ساختمان تخریب شده با غصه می‌گوید: «در روزگار بازنشستگی حاصل 45 سال زحمتم هدر رفت. اگر الان زنده هستیم هم لطف خداست. اگر یک دقیقه دیرتر بیرون می‌آمدیم معلوم نبود چه سرنوشتی در انتظارمان بود. فقط فرصت کردم کتم را بردارم و بیرون بیایم.» همسرش هم وارد بحث می‌شود و با چشمانی پر از اشک می‌گوید: «بارها به سازنده ساختمان مجاور تذکر داده بودیم که ساختمانمان بدجور می‌لرزد اما او هیچ توجهی نکرد.» رحیمی می‌افزاید: «10روز قبل از حادثه بر اثر همین لرزش‌ها شیشه خانه ما شکست. به آقای سازنده نشان دادم و به خاطر رعایت همسایگی حرفی نزدم و قرار شد شیشه را تعویض کند. اما رفت و روز حادثه، جمعه ساعت 11 صبح برگشت. به او گفتم: شیشه هیچ؛ حالا دیگر سقف خانه‌مان هم ترک برداشته. اما او متأسفانه مثل همیشه بی‌توجه به تذکرات ما رفت و بعد از 5 ساعت ساختمانمان تخریب شد و ما با 4 فرزند آواره شدیم.»

 فشار عصبی کارم را به بیمارستان کشاند
«خدیجه شیخی» یکی دیگر از اهالی ساختمان تخریب شده حال و روز خوشی ندارد. تازه از بیمارستان مرخص شده است. می‌گوید که خونریزی داخلی چشم بر اثر فشار عصبی وارده بر او کارش را به بیمارستان کشانده است و می‌افزاید: «بارها به سازنده تذکر دادم که خانه‌مان وضع عادی ندارد و در و پنجره‌ها دیگر به راحتی باز و بسته نمی‌شوند اما او توجهی نکرد. در روز حادثه ساعت 16 با صدای ترک خوردن شیشه‌ها به خود آمدیم و یکدفعه صدای کارگر ساختمان را شنیدیم که فریاد می‌زد: بیایید بیرون! اگر غفلت کرده بودیم و یک لحظه بیشتر در خانه می‌ماندیم پسرم زیر آوار گرفتار می‌شد.» پسر او هم با اشاره به آقای سازنده می‌گوید: «حالا و چند رو بعد از تخریب ساختمان ما تازه امروز دارد شمعک و سازه محافظ نصب می‌کند؛ در حالی که برای جلوگیری از حادثه باید قبلاً این کار را انجام می‌داد.»

کسی به فکر اموال ما نیست؟
احمد طهماسبی» که از چند سال قبل در انباری ساختمان مقدار زیادی آهن‌آلات نگهداری می‌کرده برای از دست رفتن سرمایه‌اش نگران است و می‌گوید: «بعد از وقوع چنین حوادثی لازم است برای حفاظت از اموال اهالی ساختمان تخریب شده، یک نگهبان در نظر گرفته شود. اما در این چند روز فقط شبی یکبار گشت نیروی انتظامی به اینجا سر می‌زند و می‌رود. چه کسی جوابگوی از دست رفتن اموال ماست؟»
  •  شهردار ناحیه 2
بارها به مالک هشدار داده بودیم
«بعد از اعلام موارد قانونی و نکات ایمنی برای تخریب و نوسازی یک ملک از طرف اداره شهرسازی به سازنده و مهندس ناظر، شهرداری در صورت انجام تخلف حق توقف کار را ندارد و فقط می‌تواند تذکر دهد. درباره این ساختمان در حال ساخت هم بنابر مستندات موجود بارها از طرف شهرداری ناحیه2 به سازنده تذکر داده شد. اگر سازنده اخطارها را جدی می‌گرفت امروز شاهد این اتفاق تلخ نبودیم.» «لیلا قیاسی» شهردار ناحیه 2 در ادامه می‌گوید: «ما پس از تخریب این ملک مسکونی حدود 30 سال بلافاصله به محل حادثه آمدیم و کنترل امور را در دست گرفتیم. از همه مهم‌تر، موضوع اسکان اهالی ساختمان تخریب شده بود. متأسفانه آنها حتی نتوانسته بودند مدارک هویتی از جمله شناسنامه‌هایشان را بردارند و هیچ کجا آنها را پذیرش نمی‌کردند اما خوشبختانه توانستیم آنها را در یک هتل اسکان دهیم.»
  •  قدم به قدم با تخریب و نوسازی یک ملک
همسایه‌هایت را بیمه کرده‌ای؟
تخریب و نوسازی یک ملک مسکونی قواعدی دارد که مراعات آن می‌تواند از وقوع حوادث تلخ و خسارت بار جلوگیری کند. «حسین سلیمان ثانی» کارشناس شهرسازی و معماری منطقه ما را با این مقوله بیشتر آشنا می‌کند:

قدم اول، تشکیل پرونده در خدمات الکترونیک
1 برای دریافت مجوز برای تخریب و نوسازی ملک کافی است مالک با سند زمین یا پایان کار به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک منطقه مراجعه کند و پرونده تشکیل دهد. بعد از پرداخت عوارض، پرونده به اداره کل معماری و شهرسازی فرستاده می‌شود. وقتی نقشه‌های ساختمان به شهرداری منطقه فرستاده و سپس از طریق اداره پست تحویل مالک شود مرحله اول کار به انجام رسیده است.

ارائه تعهد رعایت اصول همسایگی و فنی، شرط شروع کار
2 در مرحله بعد مالک در شهرداری ناحیه فرم تعهداتی را دریافت می‌کند و ملزم به رعایت آنها می‌شود؛ تعهداتی مانند رعایت ساعات مجاز برای انجام عملیات ساختمانی، رعایت نظافت کوچه یا خیابان، تحویل برگه تأیید آزمایش‌های فنی مبنی بر استفاده از بتن میلگرد آماده و نه دستی و...

انعقاد قرارداد با 2مهندس ناظر
3 در این مرحله سازمان نظام مهندسی و شهرداری، مهندس ناظر خود را معرفی می‌کنند تا هر دو به موازات هم بر اجرای درست عملیات ساختمانی در این ملک نظارت کنند. مالک ملزم به بستن قرارداد با هر دو ناظر است. در صورت تخلف هرکدام از آنها، سازمان مطبوعشان از طریق قضایی با آنها برخورد می‌کند.

بیمه کردن ساختمان‌های مسکونی اطراف
4 قبل از انجام عملیات تخریب و گودبرداری، مالک موظف به بیمه کردن ساختمان‌های مسکونی در 4 طرف ملک خود است تا در صورت ایجاد هرگونه حادثه در مراحل اجرای کار برای ساختمان‌های اطراف، بیمه جبران‌کننده خسارات وارده به همسایگان باشد.»
 ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code