منطقه 11

مردم با تختی زندگی می‌کنند

نویسنده: علی جواهری دبیر ویژه‌نامه
بیشتر افرادی که با هزار و یک زحمت به جایی می‌رسند و به قولی کت و شلوار آقایی تن می‌کنند اگر فقط قد 2 ریال مرام داشته باشند و آنقدر حساب و کتاب زندگی دستشان باشد که متوجه شوند، کجا بوده‌اند و به کجا رسیده‌اند، خود را گم نمی‌کنند که هیچ؛ حتی دست چهار نفر را هم می‌گیرد...
1395/10/15
بیشتر افرادی که با هزار و یک زحمت به جایی می‌رسند و به قولی کت و شلوار آقایی تن می‌کنند اگر فقط قد 2 ریال  مرام داشته باشند و آنقدر حساب و کتاب زندگی دستشان باشد که متوجه شوند، کجا بوده‌اند و به کجا رسیده‌اند، خود را گم نمی‌کنند که هیچ؛ حتی دست چهار نفر را هم می‌گیرد. آن وقت نزد مردم اعتبار پیدا می‌کنند و کلامشان حرمت می‌یابد. طرف مثبت ماجرا؛ ماجرایی که جنبه‌های منفی هم دارد. چندان فرقی هم نمی‌کند پشت میز باشیم یا هنرمندی در تلویزیون یا در عرصه ورزش کت و شلوار‌پوش شویم. چون سنگ محک مردم عیار را مشخص می‌کند که ماندگار هستیم یا نه!
اما آقا تختی نه اسطوره‌ای از گذشتگان در شاهنامه فردوسی بود و نه افسانه‌ای در قصه‌های مادربزرگ. تختی، تختی بود و مردم با تمام سادگی‌هایش دوست داشتند. تختی پهلوان این مرز و بوم است و انحصار به هیچ جغرافیایی در این مملکت ندارد. چون مردم این‌طور می‌خواهند.
تختی در خاطرات دوستانش که هرکدام قهرمان جهان هستند زندگی می‌کند. برای آنها گذراندن سال‌های زندگی‌شان کنار تختی، حتی در مقابل مدال‌های خوش رنگی که برای به‌دست آوردنشان در مسابقات جهانی جنگیده‌اند ارزشمندتر است. یکی از آنها می‌گفت: «مدال‌هایم مهم نیست. اکنون که پیر شده‌ام خاطراتم را با تختی مرور می‌کنم و با آن زنده هستم.» دوستانش از قهرمانی‌ها نمی‌گویند بلکه از روزهایی می‌گویند که دوش به دوش او راه می‌رفتند تا پای درس معرفت تختی باشند.
روزگاری آرزوی تمام افرادی که با آب و تاب از مردانگی تختی سخن می‌گفتند و عکس‌ها و مصاحبه‌هایش را در روزنامه‌ها دنبال می‌کردند، او فردی تأثیر‌گذار بود. نسل به نسل، مردم از تختی به‌عنوان الگوی جوانمردی یاد می‌کنند. حتی برای نسل دیجیتالی امروز تختی پهلوان، اسطوره و افسانه‌ای بی‌همتاست. تختی هنوز زنده است چون مردم این چنین می‌خواستند و می‌خواهند. بدون شک نسل‌های بعد هم با یاد جهان پهلوان تختی مرام پهلوانی و جوانمردی را می‌آموزند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code