منطقه 12

نمی‌خواهم این كتاب چاپ شود!

نویسنده:
شیخ «عباس قومی» مفاتیح را نوشتند و برای چاپ به چاپخانه بردند. صاحب چاپخانه كارهای مربوط به چاپ را انجام داد...
1395/10/18
شیخ «عباس قومی» مفاتیح را نوشتند و برای چاپ به چاپخانه بردند. صاحب چاپخانه كارهای مربوط به چاپ را انجام داد. بعد از مدتی شیخ عباس آمدند و گفتند كه نمی‌خواهم این كتاب چاپ شود و مفاتیح را گرفتند و رفتند. بعد از چند ماه دوباره برگشتند و به چاپخانه تحویل دادند و گفتند چاپ كنید. صاحب چاپخانه گفت: «آقا شیخ چرا شما آن را گرفتید و بردید؟ اگر این كار را نمی‌كردید تا الان این كتاب چند دوره چاپ شده ‌بود و درآمد بیشتری به دست آورده بودید.»
شیخ عباس گفتند: «یك قسمتی از این مفاتیح بود كه من خودم به آن عمل نكرده بودم. آن را گرفتم تا به آن قسمت هم عمل كنم و خودم عامل به آن شوم و بعد این كتاب چاپ شود.» امروز بی‌دلیل و حكمت نیست كه مفاتیح در همه خانه‌ها و حرم‌ها هست.

                                                                                                                                                                                                                                                             به نقل از آیت‌الله امجد
ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code