منطقه 12

کولر چند؟

نویسنده:
با گرم شدن هوا این روزها وسایل خنک‌کننده روی بورس است. بسته به مکان دفتر یا منزل، نحوه و مقدار استفاده از این وسایل متفاوت است...
1396/03/27
با گرم شدن هوا این روزها وسایل خنک‌کننده روی بورس است. بسته به مکان دفتر یا منزل، نحوه و مقدار استفاده از این وسایل متفاوت است. این بار برای شما قیمت کولرهای گازی و آبی را آورده‌ایم که در خیابان امین‌حضور عرضه می‌شود.

154.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code