منطقه 13

شورا

نویسنده:
محله شورا در محدوده شرقی منطقه واقع شده است. این محله از شرق به خیابان مهریار، از شمال به خیابان دماوند، از غرب به خیابان های ابوریحان و مسیل منوچهری و از جنوب به خیابان شهید بصیر منتهی می شود...
1396/09/12
145.jpg
 ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code