منطقه 14

الو محله؟

نویسنده:
35213549
1396/03/23
رنگ‌آمیزی شود
رنگ‌آمیزی نیمکت بوستان‌ها و رسیدگی به مبلمان شهری از کارهای خوبی است که توسط اداره زیباسازی در بعضی از بوستان‌های منطقه انجام می‌شود. به نظر می‌رسد در انجام این طرح بعضی از محله‌ها از قلم افتاده‌اند. برای نمونه مدتی است مبلمان بوستان محله شاهد و قیام، نیاز به رنگ‌آمیزی و رسیدگی دارد.
سارا بیات

نظارت شود
خیابان ده‌حقی از خیابان‌های زیبا و از نظر وجود مراکز دانشگاهی از خیابان‌های مهم به شمار می‌رود. این در حالی است که این خیابان از نظر امنیت وضع خوبی ندارد. وجود معتادان و کارتن‌خواب‌ها داخل حاشیه فضای سبز معابر و حاشیه میانی این خیابان باعث شده هم از نظر بصری و هم امنیت وضع خیابان مطلوب نباشد. البته هرچند وقت یک‌بار طرحی برای جمع‌آوری معتادان اینجا اجرا می‌شود اما مستمر نیست.
رضا شکوری

اکسیژن نیست
چند روز پیش که از خانه‌ام در محدوده بزرگراه محلاتی بیرون آمدم آنقدر هوا آلوده بود که برای چند ثانیه احساس کردم اکسیژن برای نفس کشیدن نیست. بااین‌حال هنوز عده‌ای بدون توجه به دودزا بودن موتورسیکلت و خودروهایشان در این هوا چنان تخته گاز می‌روند که انگار سلامتی دیگران برایشان مهم نیست.
مریم ناظمی
 
غرفه‌های بازیافت
غرفه‌های بازیافت در گوشه و کنار منطقه جانمایی شده است. این امر، کار شهروندان را برای تفکیک زباله و کمک به حفظ محیط‌زیست آسان‌تر کرده است. به نظر می‌رسد با توجه به جمعیت ساکن در منطقه و حجم زباله زیاد لازم است این غرفه‌ها فعال‌تر شوند.
مونا دهباشارسال پیام اشتراک 
 
 Security code