منطقه 14

بازار محله

نویسنده:
شاید این روزهای مقدس قصد داشته باشید افطاری بدهید و احسان کنید و دیگران را پای سفره افطار دعوت کنید. پس لازم است که از قیمت برخی اقلامی که در این مهمانی‌ها استفاده می‌شوند، مطلع باشید. احسانتان قبول درگاهی الهی....
1396/03/23
شاید این روزهای مقدس قصد داشته باشید افطاری بدهید و احسان کنید و دیگران را پای سفره افطار دعوت کنید. پس لازم است که از قیمت برخی اقلامی که در این مهمانی‌ها استفاده می‌شوند، مطلع باشید. احسانتان قبول درگاهی الهی.

Untitled-1.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code