منطقه 14

جست و جوی زندگی

نویسنده: مجید ابراهیمی
زمستان از راه رسیده و در هر گوشه ای از شهر کودکانی می‌بینیم که مجبورند برای امرار معاش، کار کنند ...
1395/10/14
زمستان از راه رسیده و در هر گوشه ای از شهر کودکانی می‌بینیم که مجبورند برای امرار معاش، کار کنند ...

 عکس‌ها از آرشیو همشهری محله
m14-n639-11.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code