منطقه 14

در اهمیت جزئیات

نویسنده: عیسی محمدی/ دبیر
سرمقاله این شماره ما قصد دارد درباره اهمیت جزئیات در زندگی صحبت کند. بسیاری از ما معمولاً از کنار جزئیات بی‌تفاوت عبور می‌کنیم؛ غافل از اینکه همین جزئیات و حاصل جمع آنهاست که کلیات و امور مهم زندگی را تشکیل می‌دهد. جلوتر هم که می‌روید در ماجرای محله و مدیریت محله و امور شهروندی و امثالهم نیز چنین چیزی را مشاهده می‌کنید. گاهی وقت‌ها بی‌مبالاتی‌های کوچک ما منجر به حوادث بزرگ و نتایج تلخ بزرگ‌تر می‌شود....
1396/03/23
سرمقاله این شماره ما قصد دارد درباره اهمیت جزئیات در زندگی صحبت کند. بسیاری از ما معمولاً از کنار جزئیات بی‌تفاوت عبور می‌کنیم؛ غافل از اینکه همین جزئیات و حاصل جمع آنهاست که کلیات و امور مهم زندگی را تشکیل می‌دهد. جلوتر هم که می‌روید در ماجرای محله و مدیریت محله و امور شهروندی و امثالهم نیز چنین چیزی را مشاهده می‌کنید. گاهی وقت‌ها بی‌مبالاتی‌های کوچک ما منجر به حوادث بزرگ و نتایج تلخ بزرگ‌تر می‌شود.
طی هفته‌های اخیر که اخبار محله را دنبال می‌کنم متوجه شده‌ام که بخشی از حوادث گزارش شده (تازه حوادث گزارش شده و‌کاری به گزارش نشده‌ها نداریم) به واسطه آتش گرفتن ماشینی که در کنار خیابان یا پیاده‌رو پارک شده، اتفاق افتاده است. چطور چنین چیزی ممکن است؟ خیلی ساده؛ سهل انگاری در مهم دانستن جزئیات. طرف ماشینش را رها کرده و به سیستم ایمنی و برق ماشینش هم رسیدگی نکرده است؛ چون مجبور به این کار نبوده است. و سپس حادثه اتفاق افتاده است.
اصل هر چیزی را هم که نگاه کنید به همین قاعده می‌رسید. آدمی دقیقاً از جزئیات است که ضربه می‌خورد. می‌گویند که ما 4 مدل کار داریم: کار مهم ولی غیرفوری، کار فوری ولی غیرمهم، کار مهم و فوری، کار غیرمهم و غیرفوری. تکلیف کارهای فوری ولی غیرمهم و کارهای غیرمهم و غیرفوری که مشخص است. بیشتر ماها درگیر کارهای مهم و فوری یا فوری و غیرمهم هستیم. به همین دلیل است که تا مجبور نباشیم ‌کاری را انجام نمی‌دهیم. موفق‌ترین سیستم‌ها و آدم‌ها، کسانی و سیستم‌هایی هستند که تمرکزشان، روی کارهای مهم ولی غیرفوری است. در این صورت است که پیشگیری اتفاق می‌افتد.
این حوادث آخرین حوادث منطقه ما نیستند. اما چه بسا که با تمرکز روی کارهای مهم ولی غیرفوری بتوان از بسیاری از آنها خودداری کرد. این قضیه در دیگر کارهای محلی و خانوادگی و تربیتی و... هم وجود دارد. شاید امروز از کنار یک معتاد شیشه‌ای که در منطقه آزادانه می‌چرخد بی‌تفاوت بگذرید و فکر کنید اینکه چیزی نیست. اما وقتی که حادثه‌ای مثل حادثه محله وحدت اسلامی (که در آن معتادی پسربچه‌ای را که مادرش برای خرید نان او را بیرون فرستاده بود کشته بود) اتفاق بیفتد آن وقت متوجه می‌شویم که جزئیات چقدر مهم هستند؛ خیلی خیلی مهم‌. یا شاید امروز کمک زبانی و عاطفی و آموزشی و حتی مالی شما به یک شهروند باعث شود تا نابغه‌ای از این خانواده امکان ادامه تحصیل بیابد و بعدتر به نفع شما و مملکت شما و محله شما کار کند. پازل زندگی با همین جزئیات است که ساخته می‌شود؛ آنها را دست‌کم نگیریم.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code