منطقه 14

معروفترین خانه چهارصد دستگاه

نویسنده:
در ضلع جنوبی میدان چهارصد دستگاه خانه ای جا خوش کرده است که شاید خیلی از اهل محل از وجودش بی خبر باشند؛ خانه موزه دکترمحمد معین ادیب و نویسنده و همچنین امیر جاهد موزیسین و ترانه سرا. این دو از چهره های ماندگار ادبیات و موسیقی ایران بوده‌اند. گشت و گذاری خردادی از این خانه موزه داریم....
1396/03/23
در ضلع جنوبی میدان چهارصد دستگاه خانه ای جا خوش کرده است که شاید خیلی از اهل محل از وجودش بی خبر باشند؛ خانه موزه دکترمحمد معین ادیب و نویسنده و همچنین امیر جاهد موزیسین و ترانه سرا. این دو از چهره های ماندگار ادبیات و موسیقی ایران بوده‌اند.  گشت و گذاری خردادی از این خانه موزه داریم.

 عکس‌ها: امیر ادهم
M14-N660-8.jpg
ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code