منطقه 15

رشک بردیم

نویسنده: امین رحیمی/ دبیر منطقه 15
کسانی هستند که ماه رمضان برایشان فرصتی است؛ فرصتی بزرگ. یا خودشان اراده کرده‌اند و توفیق یافته‌اند یا رحمتی برایشان نازل شده تا در این ایام ضیافت‌الله‌ مهمانان خوبی باشند...
1396/03/27
کسانی هستند که ماه رمضان برایشان فرصتی است؛ فرصتی بزرگ. یا خودشان اراده کرده‌اند و توفیق یافته‌اند یا رحمتی برایشان نازل شده تا در این ایام ضیافت‌الله‌ مهمانان خوبی باشند سر سفره پروردگار؛ آدم‌هایی بهتر، بهتر از قبل. در این ماه مهمانی کسانی هستند که روزه‌داری برایشان فرصت خودسازی شده است. هر روز امیدوارتر به رحمت حق پیش می‌روند و از فرصت استفاده می‌کنند تا موهبتی فراهم آورند برای دنیا و آخرتشان؛ که ضیافت‌الله، فرصت فرصت‌هاست و زیرکان غافل نمی‌مانند از این بزنگاه که درهای رحمت گشوده است. در این ماه که اولش رحمت است و میانه‌اش مغفرت و آخرش رهایی از آتش.
خوشا آنان که در این رمضان رحمتش را بردند و مغفرتش را نصیب خود کردند و امیدوارند به رهایی و خلاص.
رمضان رو به پایان می‌رود و حال دم صبح و هوای غروبش. رمضان روز به روز و شب به شب می‌گذرد و آوای چاوشی سحر و بانگ جرس غروبش زنهار به دل‌ها که ‌هان! جا نمانید از کاروان؛ بی‌بهره ‌نمانید از سفره‌های متبرک. غافله به سرمنزل می‌رسد و کسانی هستند که با همین کاروان راهی شدند و در همین ماه می‌رسند به سرمنزل مقصودشان؛ توفیق یافته‌اند یا رحمتی برایشان آمده است.
در این نشریه سراغ کسانی رفته‌ایم که فرصت روزه‌داری را پاس داشته‌اند و جسم و جانشان را پاک کرده‌اند؛ هر روز پاک‌تر می‌شوند از پلیدی اعتیاد. کسانی که وقتی از روزه می‌گویند، وقتی از حال و هوای سحر و افطارشان تعریف می‌کنند حالشان تغییر می‌کند؛ که خداوند رحمان حال به حالشان کرده در این روزها و شب‌های ضیافت. به کمپ خاورشهر رفتیم؛ به موعد و میعاد تحول، به قلب ماجرا. به روزهای روزه‌داری و شب‌های خودسازی کسانی که فرصت را غنیمت شمرده‌اند و رحمت برده‌اند و امیدوارند به مغفرت و رهایی، به خلاص. و حال خوش روزه‌داری را اینان چه خوب می‌فهمیدند، چه خوب بازگو می‌کردند؛ رشک بردیم.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code