منطقه 15

فرصتی برای رفع کاستی‌ها

نویسنده: الهه راستگو
نامناسب بودن معابر برای‌‌‌ تردد ایمن معلولان مشکل مهمی است که زندگی معلولان را دچار چالش کرده است...
1395/10/04
 نامناسب بودن معابر برای‌‌‌ تردد ایمن معلولان مشکل مهمی است که زندگی معلولان را دچار چالش کرده است. این موضوع باعث شده بسیاری از معلولان اعتماد به نفس کافی برای حضور در جامعه نداشته باشند. آخرین آمارها بیانگر جمعیت یک میلیون و دویست و نود و دو هزار نفری معلولان بهزیستی کشور است اما متأسفانه در عرصه‌های تصمیم‌گیری همواره کمترین توجه به معلولان معطوف بوده است. شرایط به گونه‌ای است که برخی از این افراد حتی برای رفع ضروری‌ترین نیازهای خود متکی به دیگرانند. از یک دیدگاه حضور بیشتر معلولان در جامعه به بهبود شرایط زندگی آنان و افزایش امکانات فراغت، آموزش و بالندگی این قشر منجر می‌شود. از این دیدگاه می‌توان بهبود شرایط زندگی معلولان در شهر و جامعه را با افزایش امکان گردشگری معلولان آغاز کرد. گردشگری برای معلولان انگیزه کافی ایجاد می‌کند تا در جامعه حاضر شوند و حضور آنان می‌تواند به احقاق حقوقشان و افزایش امکانات برای زندگی بالنده آنان منجر شود. اما در اوضاعی که حضور این افراد در شهر برای رفع نیازهای زندگی روزمره نیز با چالش مواجه است گردشگری این گروه از جامعه موضوعی غیر‌ممکن و نشدنی خواهد بود. چراکه بی‌توجهی و غفلت نسبت به این حوزه طی چند دهه در حدی بوده که حتی به شعار هم نینجامیده است! متعدد بودن انواع معلولیت و مجهز نبودن مراکز اقامتی و خدماتی به رمپ و امکاناتی نظیر درهای بازشو و آسانسور، حضور افراد توان‌یاب در اماکن شهری را به حداقل رسانده و همین مسئله به معنای محدود شدن اغلب این شهروندان به محیط منزل و در نتیجه بروز بیماری‌های جسمی و روحی برای این افراد بوده است. علاوه بر آن حمل‌ونقل ویژه معلولان و مجهز نبودن خودروهای تولیدی به تجهیزات لازم برای معلولان و فقدان اقدامات لازم برای تخصیص فضای مناسب به معلولان در حمل‌ونقل هوایی و زمینی و افزایش هزینه تمام شده، انصراف بخش قابل توجهی از معلولان از گردشکری را به دنبال داشته است. متأسفانه از آنجا که هیچ‌گاه هیچ سازمانی خود را متولی گردشگری معلولان ندانسته و جای این موضوع در سیاستگذاری‌های گردشگری همواره خالی مانده است. باید گفت حال که با فقدان برنامه‌ریزی مناسب صنعت گردشگری با چالش‌های جدی مواجه است بهره‌گیری از تجربیات تخصصی و ویژه سمن‌های گردشگری فرصت و ظرفیتی مناسب برای رفع کاستی‌های این حوزه و افزایش گردشگری معلولان خواهد بود. موضوعی که نباید آن را نادیده گرفت.

الهه راستگو / عضو شورای اسلامی شهر تهرانارسال پیام اشتراک 
 
 Security code