منطقه 16

اینجا همسایه‌ها از همدیگر ارث می‌برند!

نویسنده: رضا نیک‌نام / دبیرمنطقه16
در زمان قدیم، اگرکوچک‌ترین مشکلی برای فردی به وجود می‌آمد، همسایه نخستین فردی بود که مطلع می‌شد و برای رهایی و حل مشکل او قدم برمی‌داشت...
1396/01/27
در زمان قدیم، اگرکوچک‌ترین مشکلی برای فردی به وجود می‌آمد، همسایه نخستین فردی بود که مطلع می‌شد و برای رهایی و حل مشکل او قدم برمی‌داشت. این هفته همراه با چند خیّر هم‌محله‌ای به سراغ خانواده گرفتاری رفته‌ایم که یک اتفاق ساده باعث شد تا بینایی‌اش دچار مشکل شود و این اتفاق زندگی او را وارد مرحله جدیدی کند. وقتی با خیّران هم‌محله‌ای و شورایاران محله به عیادت او رفتیم تا از اوضاع و احوالش باخبر شویم، متوجه شدیم که همسایه‌ها و اهالی محله این شهروند را تنها نگذاشته‌اند و به فکر گره‌گشایی از کار او هستند. به این صورت که خودشان دست به کار شدند و با مشارکت توانستند هزینه جراحی او را تأمین کنند. نیکوکاران محله جوادیه عقیده دارند‌ کاری که برای کمک و رفع گرفتاری او انجام داده‌اند، جز وظیفه چیز دیگری نبوده، چراکه مسلمان باید هوای همسایه‌اش را داشته باشد. آنها عقیده دارند در روزگار قدیم در همین کوچه‌پسکوچه‌های محله جوادیه بیشتر وقت‌ها همسایه‌ها همسفره هم بودند و به بهانه‌های مختلف مثل پاک کردن سبزی و پخت آش نذری دور هم جمع می‌شدند. انگار همسایه‌ها از هم ارث می‌بردند و در شادی و غم کنار هم بودند. اما اکنون زندگی شهرنشینی جدید، کمی ما را از آیین‌ و رسوم گذشتگان دور کرده است. در محله‌ها و آپارتمان‌های سر به فلک کشیده می‌شناسیم خانواده‌هایی که از حال همسایه دیوار به دیوارشان اطلاعی ندارند و اصلاً آنها را نمی‌شناسند. در دین مبین اسلام، همسایه‌داری و رعایت رسم همسایگی بسیار سفارش شده است، تا آنجا که همسایه‌ها نسبت به هم حق وحقوقی دارند. مگر می‌شود که مسلمان باشیم، اما از حال و روز همسایه‌مان غافل باشیم. در این زمینه نیز مصداق‌های خوبی در منطقه ما وجود دارد. برای نمونه خیّران و نیکوکارانی که در محله خزانه بخارایی مؤسسه خیریه‌ای به نام حامیان اندیشه رشاد تشکیل داده‌اند که بیش از یک دهه سابقه دارد و به‌صورت خودجوش و مردمی سراغ خانواده‌های گرفتار و درمانده را می‌گیرند تا بخشی از آلام و ناراحتی‌هایشان را کاهش دهند. در این مؤسسه طرح حامی برای حمایت از کودکان یتیم و بی‌سرپرست و بدسرپرست اجرا می‌شود تا خدمات متنوعی به کودکانی مثل هستی کوچولو که نگاهشان را با هزار امید و آرزو به در خانه دوخته‌اند، بدهند. این کارها باعث می‌شود به آرزو‌های کودکانه‌ آنها پاسخ داده شود تا نوروز متفاوتی تجربه کنند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code