منطقه 16

مشاغل سن و سال‌دار

نویسنده:
در برخی از محله‌های منطقه ما هنوز می‌توان مشاغل قدیم و حرفه‌هایی را پیدا کرد که ریشه در فرهنگ قدیم دارند. مشاغلی که در شرایط کنونی و کنار دیگر حرفه‌ها هنوز نفس می‌کشند و از رونق نیفتاده‌اند. جالب اینجاست که صاحبان این مشاغل هم مثل کارشان پیر هستند...
1395/10/19
 در برخی از محله‌های منطقه ما هنوز می‌توان مشاغل قدیم و حرفه‌هایی را پیدا کرد که ریشه در فرهنگ قدیم دارند. مشاغلی که در شرایط کنونی و کنار دیگر حرفه‌ها هنوز نفس می‌کشند و از رونق نیفتاده‌اند. جالب اینجاست که صاحبان این مشاغل هم مثل کارشان پیر هستند.

123.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code