منطقه 16

نشاط صبحگاهی

نویسنده:
ایستگاه ورزش صبحگاهی بوستان سردار جنگل قدیمی‌ترین و شلوغ‌ترین ایستگاه ورزش صبحگاهی منطقه است که در محله نازی آباد و خیابان شهید میر فتاح معروف به خیابان جنگل راه اندازی شده و بیش از 8 سال قدمت دارد...
1396/09/12
162.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code