منطقه 17

بلوارسجاد

نویسنده:
بلوار سجاد به عنوان مرز شرقی محله یافت آباد شناحته می شود. این بلوار از میدان بهاران تا خیابان امین الملک امتداد یافته است. این بلوار از معابر پررفت وآمد منطقه است و بسیاری از اهالی منطقه و ساکنان مناطق دیگر برای رسیدن به بازار امامزاده حسن(ع) از این معبر استفاده می کنند. ...
1396/09/07
بلوار سجاد به عنوان مرز شرقی محله یافت آباد شناحته می شود. این بلوار از میدان بهاران تا خیابان امین الملک امتداد یافته است. این بلوار از معابر  پررفت وآمد منطقه است و بسیاری از اهالی منطقه و ساکنان مناطق دیگر برای رسیدن به بازار امامزاده حسن(ع)  از این معبر استفاده می کنند.

عکس ها:حسین اینانلو
Untitled-6.jpg
ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code