منطقه 17

حضور سرنوشت‌ساز

نویسنده: علی ‌الله‌ سلیمی / دبیر منطقه 17
مشارکت فعال شهروندان در انتخابات سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر تهران که با تعیین سرنوشت مدیریت شهر و کشور ارتباط مستقیم دارد،..
1396/02/26
مشارکت فعال شهروندان در انتخابات سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر تهران که با تعیین سرنوشت مدیریت شهر و کشور ارتباط مستقیم دارد، این روزها موضوع مباحث داغ در محله‌های منطقه است. به بیان دیگر، این روزها با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری و همچنین شورای اسلامی شهر تهران، شور و حال تازه‌ای در مناطق مختلف شهر از جمله محله‌های چهارده‌گانه منطقه حاکم است.
شهروندان زیادی در روزهای گذشته و در خلال تبلیغات انتخاباتی نامزدهای این دوره ریاست جمهوری و شورای شهر کاندیداهای مورد نظر خود را بر اساس معیارهای خود انتخاب کرده‌اند، در روز جمعه، 29 اردیبهشت مردم با حضور در کنار صندوق‌های رأی و شرکت در این دوره از انتخابات، بار دیگر مهر تأییدی بر مشارکت فعال در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود خواهند زد.
این مسئله از آن جهت اهمیت فراوان دارد که انتخابات یکی از مهم‌ترین مظاهر مردم‌سالاری در جوامع معاصر است و بزرگ‌ترین نمود حضور مردم برای تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی تلقی می‌شود. به بیان دیگر، انتخابات به‌عنوان یکی از مراحل ایجاد فرایند دموکراتیک بوده است که بستری برای گسترش تعامل دولت و ملت در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را فراهم می‌کند.
در نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی ضمن اهمیت مشارکت مردمی و نقش حیاتی اراده و خواست مردم در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی، انتخابات و رجوع به آرای مردم را یکی از اصلی‌ترین قالب‌های مشارکت همگانی بر می‌شمارد. همچنین انتخابات مظهر اقتدار ملی و نشان‌دهنده حیات و خودآگاهی یک ملت و حرکت عظیم مردمی برای تثبیت نظام جمهوری اسلامی است. در این راستا، حضور مردم در پای صندوق‌های رأی یعنی دفاع از جمهوری اسلامی و قانون اساسی که شهروندان در تمامی دوره‌های گذشته با حضور پرشور خود در پای صندق‌های رأی این مسئله را ثابت کرده‌اند و بدون شک، امسال هم در 29 اردیبهشت بار دیگر حماسه حضور خود در پای صندوق‌های رأی را تکرار خواهند کرد تا به این وسیله حماسه سیاسی مورد نظر نظام و انقلاب تحقق یابد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code