منطقه 17

دانه‌های زندگی

نویسنده:
خوب است با فرا رسیدن روزهای سرد زمستانی به اطراف خود بیشتر توجه کنیم و حواسمان به پرنده‌های کوچکی که به سختی دانه پیدا می کنند، هم باشد...
1395/10/14
 عکس‌ها از آرشیو همشهری محله

122.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code