منطقه 18

باز شدن گره‌ها

نویسنده: دانیال ابوالحسن معمار / دبیر
صفحه‌های این شماره را که ورق بزنید به صفحه «محله‌ها» می‌رسید که خوشبختانه در ماه‌های گذشته برکات زیادی داشته است...
1396/03/28
صفحه‌های این شماره را که ورق بزنید به صفحه «محله‌ها» می‌رسید که خوشبختانه در ماه‌های گذشته برکات زیادی داشته است. مشکلات ریز و درشت محله‌های مختلف منطقه با راه‌اندازی همین صفحه، پیگیری شده و بیشتر گره‌های شهری اهالی باز شده است. کارشناسان شهری می‌گویند که محله‌گرایی از اندیشه‌های تحقق دموکراسی محلی به شمار می‌آید. اندیشه‌ای که لازمه تحقق آن، مشارکت گسترده شهروندان در قالب انواع تشکل‌هاست. محله‌گرایی در واقع سپردن امور محلی به واحدهای کوچک‌تر و به دست مردم است. ایجاد واحدهای محلی، نظام مدیریت و اداره امور شهری را کارآمدتر می‌کند و باعث صرفه‌جویی‌های چشمگیر اقتصادی می‌شود. البته مشارکت‌های مردمی در صورتی می‌تواند در فرایند توسعه شهری مؤثر و کارا باشد که به شکل هدفدار، آگاهانه و داوطلبانه انجام شود. مشارکت شهروندان در فرایند توسعه شهری تا بدانجا اهمیت دارد که کارشناسان شهری، یکی از رموز موفقیت در برنامه‌های مدیریت محلی و منطقه‌ای را به کارگیری سازوکار مشارکت مردمی دانسته‌اند.
از سوی دیگر در دنیای امروز گرایش به توسعه تشکل‌های مشارکتی و داوطلبانه، منجر به تشکیل نهادهایی شده است که کنار سازمان‌های رسمی دیگر فعالیت می‌کنند. این نهادها برای هموارسازی مشارکت توانمند مردم و کاهش تصدی‌گری سازمان‌های رسمی به‌عنوان فرایندی تحول‌گرا در بسیاری از کشورهای جهان در دهه‌های قبل ایجاد شده‌اند. تهران امروز هم همین تجربه را پشت سر می‌گذارد، تجربه‌ای که در حقیقت همان تجربه دهه‌های اخیر شهرهای پیشرفته دنیاست.
 مشارکت شهروندان در اداره شهر می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد، ولی مسلماً «شورایاری‌ها» محوری‌ترین نوع مشارکت در اداره امور شهر است. این شورایاران هستند که آخرین حلقه اتصال مردم به شهرداری به حساب می‌آیند و در نظام سلسله مراتبی باعث ایجاد تعامل مناسب میان نظام مدیریت شهری و مردم می‌شوند. صفحه «محله‌ها» همشهری محله هر هفته سراغ همین شورایاران می‌رود تا به این تعامل اهالی و مدیران شهری منطقه کمک کند.
البته این میان شورایاران باید بدانند که توجه بیشتر مدیریت شهری به خواسته‌های آنها، به معنای افزایش بار مسئولیتشان در راستای کاهش مشکلات ریز و درشت محله‌هاست. آنها باید بیشتر از شورایاران دوره‌های قبل پیگیر خواسته‌های شهروندان باشند تا بتوانند به این اعتماد پاسخی درخور دهند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code