منطقه 18

بهرامی در قرق دستفروشان

نویسنده:
خیابان شهید برادران بهرامی در محدوده مرز میان محله های ولیعصر شمالی و جنوبی واقع شده است. این خیابان از بزرگراه آیت الله سعیدی آغاز شده و با گذشتن از خیابان شهید آقایی و بلوار قائم به خیابان شهید اکبر حسینی منتهی می شود...
1396/09/05
167.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code