منطقه 18

در انتظار روزهای ماه خدا

نویسنده: دانیال ابوالحسن معمار / دبیر
برای دهه شصتی‌ها و دهه‌های قبل‌تر از آن، ماه رمضان یادآور خاطرات به یادماندنی زیادی است. خاطره‌هایی که شاید در ماه‌های رمضان این سال‌ها کمتر شکل بگیرد. راستش کودکی خود من پر است از تصویرهای ناب از ماه رمضان. خانه ما با امامزاده یحیی(ع)، چند خیابان فاصله داشت. خیلی از افطارهای ماه مبارک آن سال‌ها را با کلی حال و هوای شاهکار در صحن متبرک این امامزاده می‌گذراندیم. همه حیاط امامزاده را با قالی‌های رنگ و وارنگ می‌پوشاندند...
1396/03/07
برای دهه شصتی‌ها و دهه‌های قبل‌تر از آن، ماه رمضان یادآور خاطرات به یادماندنی زیادی است. خاطره‌هایی که شاید در ماه‌های رمضان این سال‌ها کمتر شکل بگیرد. راستش کودکی خود من پر است از تصویرهای ناب از ماه رمضان. خانه ما با امامزاده یحیی(ع)، چند خیابان فاصله داشت. خیلی از افطارهای ماه مبارک آن سال‌ها را با کلی حال و هوای شاهکار در صحن متبرک این امامزاده می‌گذراندیم. همه حیاط امامزاده را با قالی‌های رنگ و وارنگ می‌پوشاندند.
اول خیال می‌کردم این قالی‌ها همان‌ها هستند که توی صحن امامزاده دیده‌ بودم. اما بعداً فهمیدم که قالی‌های توی صحن سر جایشان هستند و پهن شدن این همه قالی توی حیاط امامزاده نتیجه نذر اهالی محل است. نذر کسانی که خواسته‌اند با پهن کردن فرش‌های خانه‌شان توی حیاط امامزاده یک جورهایی در کنار میزبان این مهمانی باشند و سهم کوچکی از میزبانی مهمانان رمضان را مال خودشان کنند.
حتی اگر به قیمت یک ماه بی‌فرش ماندن خانه‌هایشان باشد. مهمانی که از یک ساعت مانده به افطار در امامزاده‌ شروع می‌شد و تا چند ساعت بعد از آن و حتی تا نزدیک‌های سحر روز بعد ادامه می‌یافت. پخش کردن نذری از یک طرف و خوردن نذری از یک طرف دیگر هم از ویژگی‌های آن افطارهای دوران کودکیم بود. نزدیک افطار که می‌شد نذردار‌ها از گوشه و کنار محله به امامزاده‌ می‌آمدند و نذری‌هایشان را بین روزه‌داران نشسته در حیاط امامزاده پخش می‌کردند.
امکان نداشت یک روز کسی در امامزاده بدون افطار بماند. در همان حال و هوای کودکی، حواسم بود که هیچ نذری را از دست ندهم. نذری‌هایی که همه مدل خوراکی توی آن پیدا می‌شد و البته معروف‌ترین نذری آن سال‌ها که وقت افطار در امامزاده پخش می‌شد‌‌‌ همان نان و پنیر و سبزی یا نان و خرما بود که خوردنش در یک افطار دل‌انگیر و در کنار صحن امامزاده طعم عجیبی داشت. خیلی سال است افطارهای امامزاده را تجربه نکرده‌ام، اما راستش هنوز هم این ناب‌ترین تصاویری است که با نزدیک شدن به ماه رمضان در ذهنم شکل می‌گیرد، برای همین هم برای آمدن این ماه روزشماری می‌کنم.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code