منطقه 18

معاینه اتول‌ها

نویسنده: محمد رضا محمدی‌تاش
نگران بچه‌هایتان نیستید كه دارند در این آلودگی هوا تنفس می‌كنند؟ خب یك كار مفیدی كه از دستمان برمی‌آید این است كه خودرویمان را به مركز معاینه فنی ببریم تا حداقل ما به آلودگی هوای شهر نیفزاییم...
1395/10/19
نگران بچه‌هایتان نیستید كه دارند در این آلودگی هوا تنفس می‌كنند؟ خب یك كار مفیدی كه از دستمان برمی‌آید این است كه خودرویمان را به مركز معاینه فنی ببریم تا حداقل ما به آلودگی هوای شهر نیفزاییم. دوربین همشهری محله این هفته سراغ مركز معاینه فنی الغدیر رفته و این درمانگاه اتومبیل‌ها را با تصاویرش روایت كرده است.

 عکس‌ها: امیر رستمی

136.jpg

ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code