منطقه 19

دوره گردها

نویسنده:
با دوربین همشهری محله همراه شوید تا با هم سری به محله شهید کاظمی بزنیم که یکی از نقاط تجمع دوره‌گردها و دست دوم فروش‌هاست. در این محله به ویژه در خیابان سهیل همه جور کالایی در بساط دوره‌گرد‌ها و حاشیه نشین‌ها عرضه می‌شود....
1396/03/24
با دوربین همشهری محله همراه شوید تا با هم سری به محله شهید کاظمی بزنیم که یکی از نقاط تجمع دوره‌گردها و دست دوم فروش‌هاست. در این محله به ویژه در خیابان سهیل همه جور کالایی در بساط دوره‌گرد‌ها و حاشیه نشین‌ها عرضه می‌شود.

 عکس‌ها: رضا نوراله
M14-N660-8.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code