منطقه 19

لزوم همراهی شورایاران قدیم با شورایاران جدید

نویسنده: مرتضی طلایی
یكی از نشانه‌های توسعه در هر جامعه‌ای این است كه مدیران دستگاه‌ها و تصمیم‌سازان جامعه بتوانند منابع انسانی كه در واقع یك یك شهروندان جامعه هستند را تبدیل به سرمایه اجتماعی كنند.
1393/11/15
بدون شك پیش برد برنامه‌های شهر و كشور بدون این سرمایه‌های اجتماعی امكان‌پذیر نیست و این سرمایه‌های اجتماعی نیز به میدان نمی‌آیند مگر با اعتماد به مدیران جامعه. این اعتماد میان مردم و مدیران تنها در صورتی به دست می‌آید كه مردم ببیند كه مدیران به چه میزان به تعهداتشان پایبندهستند. متأسفانه امروز در جامعه، حتی دست‌اندركاران در سطوح مختلف به این راهبرد اساسی یعنی تبدیل سرمایه‌های انسانی به سرمایه اجتماعی باور نداریم و طبیعی است كه مردم نیز آن را باور نكنند. در سه دوره فعالیت شورایاران دستاوردهای فراوانی را به‌دست آورده‌ایم و از روزی كه جلسات در محله‌ها شكل می‌گرفت تا امروز كه برخی شورایاران علاوه بر ساختمان و تجهیزات گردش مالی میلیاردی دارند به نتایج خوبی رسیده‌ایم و این مسیر طی شده مسیر مناسبی بوده است. اما باوجود پیشرفت‌های فیزیكی و كمی از نظر نرم‌افزاری پیشرفت قابل قبول و مورد نظر را نداشته‌ایم. در محله‌ها هفت عضو شورایاری داریم كه متأسفانه اكثراً تعامل میان دبیر محله‌ها و اعضا كامل و پیوسته نبوده است. بدون شك ارتباط مستمر با مردم اعتماد و مشاركت مردمی را به دنبال خواهد داشت اما ما در این بخش حتی در ارتباط با خودمان نیز دچار مشكل بوده‌ایم. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها كه انجام داده‌ایم سعی داریم تا این ضعف بزرگ را در دوره چهارم شورایاران به حداقل برسانیم. در دوره جدید روال انتخاب اعضای هیئت امنای شورایاری‌های محله‌ها را تغییر داده‌ایم. در این دوره باید یك نفر از روحانیون محل، یك نفر از اعضای بسیج و هیئات مذهبی، یك نفر از اعضای فرهنگی و معلمان دبیرستان‌ها و یك نفر از اصناف محل عضو هیئت امنای شورایاران محله‌ها باشند. ما اعتقاد داریم كه فعالیت این‌گونه مجموعه‌ها باید ذیل مساجد به‌عنوان مهم‌ترین ركن فرهنگی جامعه اسلامی باشد و بر سر این اعتقاد خود با هیچ‌كسی معامله نخواهیم كرد. همچنین از شورایارانی كه مسئولیت‌شان در محله‌ها به پایان رسیده، انتظار داریم اگر دوباره كاندیدا شدید علاوه بر خودتان، نخبگان و كسانی را كه می‌توانند در پیشرفت محل و شهركمك‌رسان باشند. را وارد این انتخابات كنند و اگر به هر دلیل نخواستند دیگر وارد شورایاری‌ها شوند تجربیات خود را در اختیار افراد جدید قرار دهند. چرا كه به‌زودی تشكیلات مشورتی ستاد هماهنگی شورایاری‌ها برای استفاده از شورایارانی كه به هر دلیلی در دوره بعد مسئولیت ندارند، تشكیل خواهد شد.
 رئیس ستاد هماهنگی شورایاران محله‌هاارسال پیام اشتراک 
 
 Security code