منطقه 2

الو محله؟

نویسنده:
96032496
1396/09/08
شست‌وشوی سطل‌های زباله
سطل‌های زباله محله شهرک قدس همیشه شسته نمی‌شود و خودروهای شست‌وشوی سطل زباله فقط به برخی معابر می‌روند. با توجه به اینکه شیرابه‌های زباله‌ها در داخل سطل باقی می‌ماند، برای حفظ سلامت شهروندان از مسئولان تقاضا می‌شود به این مسئله رسیدگی کنند.
عباس توکلی شهمیرزادی ساکن شهرک قدس

ایجاد چاله در خیابان لطفعلی‌خان
در خیابان طرشت جنوبی، خیابان لطفعلی‌خان در تقاطع خیابان شهید حسین‌مردی بخشی از آسفالت خیابان از بین رفته و به چاله تبدیل شده است. با توجه به‌ تردد خودروها از این محدوده از مسئولان شهرداری تقاضا می‌شود برای رفع این مشکل اقدام کنند.
محمود کریمی
ساکن خیابان طرشت جنوبیارسال پیام اشتراک 
 
 Security code