منطقه 20

از نفس افتاده

نویسنده:
نفرآباد یکی از قدیمی‌ترین محله‌های ری است که از 20 سال قبل تاکنون در طرح توسعه حرم قرار گرفته و بسیاری از خانه‌های قدیمی آن تملک و تخریب شدند...
1396/03/29
نفرآباد یکی از قدیمی‌ترین محله‌های ری است که از 20 سال قبل تاکنون در طرح توسعه حرم قرار گرفته و بسیاری از خانه‌های قدیمی آن تملک و تخریب شدند. با این حال هنوز هم بعضی از بناهای قدیمی محله چون تکیه و سقاخانه 400ساله آن پابرجاست. بعضی از خانه‌های این محله متعلق به دوره قاجار است.

 عکس‌ها: مونا فاضلی
0.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code