منطقه 20

صفائیه

نویسنده:
محله صفائیه در محدوده جنوب شرقی منطقه واقع شده است. این محله از شمال به ‌بزرگراه بسیج، از غرب به خیابان شهید حسن غیوری، از جنوب به بزرگراه شهید آوینی و از شرق به بزرگراه امام علی(ع) محدوده می شود...
1396/08/29
158.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code