منطقه 21

مشخصات فنی پل‌های کاروانسـرا سنگی

نویسنده:
تقاطعهای غیرهمسطح کاروانسرای سنگی 1و2 مکمل هم هستند. این 2 طرح در واقع تلفیقی از سازه‏، سیویل‏‏، سطح سازی، خاکریزی و نصب قطعات خاک مسطح برای ساخت رمپ و لوپ است که با هزینه تقریبی 120 میلیارد تومان به بهره برداری رسید...
1395/10/22
  تقاطعهای غیرهمسطح کاروانسرای سنگی 1و2 مکمل هم هستند. این 2 طرح در واقع تلفیقی از سازه  ، سیویل    ، سطح سازی، خاکریزی و نصب قطعات خاک مسطح برای ساخت رمپ و لوپ است که با هزینه تقریبی 120 میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

پل‌های اصلی روی آزادراه تهران - کرج و همچنین پل جهتی غرب به شمال در این طرح از نوع پل‌های صندوقه‌ای بوده که برای ساختن آنها 562 قطعه بتنی پیش‌ساخته مورد استفاده قرار گرفته است. از این تعداد قطعه بتنی، 464 قطعه مربوط به پل‌های اصلی روی آزادراه تهران- کرج بوده و 98 قطعه باقیمانده هم در پل جهتی غرب به شمال نصب شده است. سه پل دیگر این تقاطع که برای ایجاد مسیر دسترسی در شمال آزادراه تهران ـ کرج، دسترسی به تأسیسات مترو و عبور ادامه بزرگراه شهید حکیم از روی خطوط مترو ساخته شده‌اند، به‌ترتیب از نوع عرضه تیربتنی، دال بتنی و فلزی هستند. طول کل پل‌ها در این تقاطع غیرهمسطح به 930 متر و سطح آنها 17هزار متربع می‌رسد.
محور RD: لوپ جنوب به غرب تقاطع بزرگراه شهید حکیم و آزادراه تهران ـ کرج است. طول این محور 378‌متر و عرض آن حدود 8‌ متر است.
محور KC:  رمپ منتهی به پل جهتی غرب به شمال تقاطع بزرگراه شهید حکیم و آزادراه تهران ـ کرج است. طول این محور 889‌متر و عرض آن حدود 12‌متر است.
محور KB: رمپ شرق به شمال تقاطع بزرگراه شهید حکیم و ‌آزادراه تهران ـ کرج است. طول این محور 530متر و عرض آن حدود 9 متراست.
محور KD:  رمپ غرب به جنوب تقاطع بزرگراه شهید حکیم و آزادراه تهران ـ کرج است. طول این محور 994‌متر و عرض آن حدود 8‌متر است.
محور RB:  لوپ شمال به شرق تقاطع بزرگراه شهید حکیم و آزادراه تهران – کرج است. طول این محور 598‌متر و عرض آن حدود 8‌ متر است.
محور RE: مسیر ادامه لوپ شمال به شرق به سمت شمال است. طول این محور 82‌ متر و عرض آن حدود 7‌متر است.
محور RC:  رمپ جنوب به شرق تقاطع بزرگراه شهید حکیم و آزادراه تهران ـ کرج است. طول این محور 1072‌متر و عرض آن حدود 8‌متر است.
محور RA: رمپ شمال به غرب تقاطع بزرگراه شهید حکیم و آزادراه تهران ـ کرج است. طول این محور 1072‌متر و عرض آن حدود 8‌ متر است.
محور KA: لوپ شرق به جنوب تقاطع بزرگراه شهید حکیم و آزادراه تهران ـ کرج است. طول این محور 318‌متر و عرض آن حدود 8‌ متر است.
محور H: بخشی از ادامه بزرگراه شهید حکیم به طول 1675‌ متر و عرض 34‌ متر است.
محور KE: کندرو شمالی آزادراه تهران ـ کرج (به سمت جنوب بزرگراه شهید حکیم) است که 582‌ متر طول و حدود 8‌ متر عرض دارد.
محور KN: کندرو شمالی آزادراه تهران ـ کرج است که 750‌ متر طول و حدود 11‌متر عرض دارد.
محور KS: کندرو جنوبی آزادراه تهران ـ کرج است که 701‌متر طول و حدود 11‌متر عرض دارد.
محور K:  بخشی از آزادراه تهران ـ کرج است که بیش از 2600 متر طول و 31‌ متر عرض دارد.
محور H: محل اتصال ٢ تقاطع. بخشی از ادامه بزرگراه شهید حکیم که تقاطع‌های غیرهمسطح کاروانسرای سنگی 1 و 2 را به یکدیگر متصل می‌کند. طول این محور 212‌متر و عرض آن حدود 34‌ متر است.

ارتباط بین ادامه بزرگراه شهید حکیم با بزرگراه فتح و اجرای تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید حکیم با بزرگراه شهید لشکری و تأمین گردش‌های لازم، از طریق ساخت 4 پل اصلی و 7 رمپ جهتی برقرار شده و در نتیجه تقاطع همسطح بزرگراه فتح و بزرگراه شهید لشکری حذف شده است. پل‌ها به شکل یک ساختمان چند طبقه با ارتفاعات مختلف از روی یکدیگر عبور کرده‌اند تا به حداقل رساندن سطح اشغال مورد نیاز، طرح را از آزادسازی سطح بیشتری از املاک معارض بی‌نیاز سازند.
پل HD:  این پل دارای 21 پایه بوده که این پایه‌ها روی 181 شمع اجرا شده‌اند. طول بزرگ‌ترین دهانه پل به 52‌متر رسیده و ارتفاع بلندترین پایه آن 14‌متر است. محور HD شامل یک پل جهتی است که جاده قدیم تهران – کرج را به جاده مخصوص تهران ـ کرج (به سمت کرج) متصل می‌کند. طول این پل 827‌متر و عرض آن 9‌متر است.
پل HB:  این پل دارای 20 پایه بوده که این پایه‌ها بر روی 164 شمع اجرا شده‌اند. طول بزرگ‌ترین دهانه پل 52‌ متر بوده و ارتفاع بلندترین پایه آن به 22‌متر می‌رسد. محور HB شامل یک پل جهتی است که بزرگراه حکیم را به جاده مخصوص تهران ـ کرج متصل می‌کند. طول این پل 817‌متر و عرض آن 9‌متر است.
پل HL: این پل دارای 7 پایه بوده که این پایه‌ها روی 58 شمع اجرا شده‌اند. طول بزرگ‌ترین دهانه پل 41‌متر بوده و ارتفاع بلندترین پایه آن 7/5 ‌متر است. این پل در ادامه بزرگراه حکیم به بزرگراه فتح (جاده قدیم تهران – کرج) متصل می‌شود. طول پل 188‌متر و عرض آن 13‌متر است.
پل HR:  این پل دارای 7 پایه بوده که این پایه‌ها روی 61 شمع اجرا شده‌اند. طول بزرگ‌ترین دهانه پل 41‌متر بوده و ارتفاع بلندترین پایه آن 11‌متر است. این پل در ادامه بزرگراه حکیم به بزرگراه فتح (جاده قدیم تهران – کرج) متصل می‌شود. طول پل 198 و عرض آن 13‌متر است.
رمپ HA:  رمپ برای اتصال بزرگراه حکیم به جاده مخصوص (کرج) است. طول این محور 858‌متر و عرض آن 11/5‌متر است.
رمپ HC:  رمپ برای اتصال جاده قدیم به جاده مخصوص (تهران) است. طول این محور 1170‌متر و عرض آن 3/35‌متر است.
محور M:  محور اصلی جاده اصلی مخصوص است. طول این محور 1323‌متر و عرض آن 11/5‌متر است. (دو مسیر رفت و برگشت).
رمپ MA:  رمپ برای اتصال جاده مخصوص (تهران) به بزرگراه حکیم است. طول این محور 858‌متر و عرض آن 5‌متر است.
رمپ MB:  رمپ برای اتصال جاده مخصوص (تهران) به جاده قدیم (تهران) است. طول این محور 327‌ متر و عرض آن 6/7‌ متر است.
رمپ MC:  رمپ برای اتصال جاده مخصوص (کرج) به جاده قدیم (تهران) است. طول این محور 1522‌متر و عرض آن 10‌متر است.
رمپ MD: رمپ جهت اتصال جاده مخصوص (کرج) به بزرگراه حکیم است. طول این محور 352‌متر و عرض آن 6/7‌ متر است.

عملکردهای ترافیکی
حذف یک نقطه حادثه‌خیز ترافیکی در سه‌راه کاروانسرای سنگی و روان‌سازی و ساماندهی ترافیکی در محل تقاطع بزرگراه فتح و بزرگراه شهید لشکری را باید از عملکردهای اصلی این طرح برشمرد؛ محورهایی که به دلیل ارتباط با جاده‌های ترانزیتی غرب کشور،‌ تردد بالای وسایل نقلیه سبک و سنگین و مجاورت با مراکز صنعتی، از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. تکمیل حلقه بزرگراهی غرب تهران که در کنار اجرای ادامه بزرگراه شهید حکیم و تقاطع غیرهمسطح کاروانسرای سنگی 2 محقق می‌شود و نیز صرفه‌جویی قابل ملاحظه در زمان سفرهای درون‌شهری و برون‌شهری و همچنین مصرف سوخت، از دیگر اهداف برنامه‌ریزی شده در طراحی و اجرای این طرح است.

ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code