منطقه 22

ترویج فرهنگ پیاده‌روی

نویسنده: وحید شرافت ناصری*
یکی از کارهایی که این‌روزها بسیاری از شهروندان به‌کلی آن را از یاد برده‌اند، پیاده‌روی است...
1395/10/14
یکی از کارهایی که این‌روزها بسیاری از شهروندان به‌کلی آن را از یاد برده‌اند، پیاده‌روی است. پیاده‌روی که یکی از راه‌های سلامت زیستن و در واقع ارزان‌ترین و سالم‌ترین ورزش و مناسب همه گرو‌های سنی است؛ اما فرهنگ پیاده‌روی نمی‌تواند یکباره محقق شود و نیاز است که همه اعضای خانواده با گرایش به پیاده‌روی حتی در همین شرایط زندگی ماشینی این فرهنگ را‌‌‌ ترویج دهند و کارهایی مثل خرید روزمره، مراجعه به درمانگاه و مدرسه و مسجد را به‌صورت پیاده انجام دهند؛ به‌ویژه در ساعت‌های اولیه صبح که انجام این نرمش بسیار مفید است. به‌این‌ترتیب ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌ها، خانوارها نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا خواهند داشت.
در این میان نقش مدیریت شهری هم مهم است و ساخت پیاده‌راه مناسب برای هر منطقه و ساکنان آن موجب می‌شود که شهروندان بدون نگرانی و دغدغه بتوانند در مسیر حرکت خود پیاده‌روی کنند. درحال‌حاضر پیاده‌روها شرایط قابل‌قبولی در دسترسی مردم به منازل، محل کار، مدرسه، مسجد، درمانگاه و فروشگاه‌ها ندارند و کنترل پیاده‌رو‌ها می‌تواند در زمره اقدامات مهم نگهداشت شهر مطرح باشد. اقداماتی از قبیل نظارت بر رمپ ورودی پارکینگ‌ها، پیشگیری از ایجاد اختلاف سطح در پیاده‌رو‌ها، مصرف مصالح استاندارد و همگن و پرهیز از کندن سطح پیاده‌رو توسط دستگاه‌های خدمت‌رسان از جمله اقداماتی هستند که می‌تواند پیاده‌روی و نهادینه شدن این فرهنگ را در بین شهروندان محله‌ها نهادینه کند. اما علاوه بر مردم و مدیریت شهری سایر دستگاه‌ها از جمله آموزش‌وپرورش، وزارت بهداشت و صداوسیما نیز باید در‌‌‌ ترویج و نهادینه کردن این فرهنگ مهم نقش داشته و از آن حمایت کنند.
بدین‌ترتیب باید گفت شهرداری، وزارتخانه‌ها و شهروندان در اصلاح الگوی حرکت در شهر و محله خود نقش اساسی و مؤثر دارند و اگر هریک وظیفه خود را به نحو احسن ایفا نکنند ما در آینده افزایش وزن بی‌رویه شهروندان، شیوع بیماری‌ها، کمبود فضای پارک و افزایش آلودگی هوا را شاهد خواهیم بود.
یکی از کارهایی که این‌روزها بسیاری از شهروندان به‌کلی آن را از یاد برده‌اند، پیاده‌روی است. پیاده‌روی که یکی از راه‌های سلامت زیستن و در واقع ارزان‌ترین و سالم‌ترین ورزش و مناسب همه گرو‌های سنی است؛ اما فرهنگ پیاده‌روی نمی‌تواند یکباره محقق شود و نیاز است که همه اعضای خانواده با گرایش به پیاده‌روی حتی در همین شرایط زندگی ماشینی این فرهنگ را‌‌‌ ترویج دهند و کارهایی مثل خرید روزمره، مراجعه به درمانگاه و مدرسه و مسجد را به‌صورت پیاده انجام دهند؛ به‌ویژه در ساعت‌های اولیه صبح که انجام این نرمش بسیار مفید است. به‌این‌ترتیب ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌ها، خانوارها نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا خواهند داشت.
در این میان نقش مدیریت شهری هم مهم است و ساخت پیاده‌راه مناسب برای هر منطقه و ساکنان آن موجب می‌شود که شهروندان بدون نگرانی و دغدغه بتوانند در مسیر حرکت خود پیاده‌روی کنند. درحال‌حاضر پیاده‌روها شرایط قابل‌قبولی در دسترسی مردم به منازل، محل کار، مدرسه، مسجد، درمانگاه و فروشگاه‌ها ندارند و کنترل پیاده‌رو‌ها می‌تواند در زمره اقدامات مهم نگهداشت شهر مطرح باشد. اقداماتی از قبیل نظارت بر رمپ ورودی پارکینگ‌ها، پیشگیری از ایجاد اختلاف سطح در پیاده‌رو‌ها، مصرف مصالح استاندارد و همگن و پرهیز از کندن سطح پیاده‌رو توسط دستگاه‌های خدمت‌رسان از جمله اقداماتی هستند که می‌تواند پیاده‌روی و نهادینه شدن این فرهنگ را در بین شهروندان محله‌ها نهادینه کند. اما علاوه بر مردم و مدیریت شهری سایر دستگاه‌ها از جمله آموزش‌وپرورش، وزارت بهداشت و صداوسیما نیز باید در‌‌‌ ترویج و نهادینه کردن این فرهنگ مهم نقش داشته و از آن حمایت کنند.
بدین‌ترتیب باید گفت شهرداری، وزارتخانه‌ها و شهروندان در اصلاح الگوی حرکت در شهر و محله خود نقش اساسی و مؤثر دارند و اگر هریک وظیفه خود را به نحو احسن ایفا نکنند ما در آینده افزایش وزن بی‌رویه شهروندان، شیوع بیماری‌ها، کمبود فضای پارک و افزایش آلودگی هوا را شاهد خواهیم بود.
*مشاور شهردار منطقه ۲۲

ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code