منطقه 22

سفره اخلاص

نویسنده:
افطاری دادن یکی از سنت‌های حسنه توصیه شده توسط ائمه اطهار(ع) در ماه مبارک رمضان است. سادگی و و دوری از پیرایه های تجمل در برگزاری این سفره ها از مواردی است که توسط مومنان در این روزها رعایت می شود. با دوربین همشهری محله سری به سفره ساده و مخلصانه نمازگزاران مسجد ولیعصر (عج) محله گلستان زده‌ایم...
1396/03/23
افطاری دادن یکی از سنت‌های حسنه توصیه شده توسط ائمه اطهار(ع) در ماه مبارک رمضان است. سادگی و و دوری از پیرایه های تجمل در برگزاری این سفره ها از مواردی است که توسط مومنان در این روزها رعایت می شود. با دوربین همشهری محله سری  به سفره ساده و مخلصانه نمازگزاران مسجد ولیعصر (عج) محله گلستان زده‌ایم.

 عکس‌ها: فواد بدری

152.jpg

ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code