منطقه 22

قیمت انواع نان

نویسنده:
نان این روزها یکی از ملزومات سفره افطار اهالی است و شهروندان متناسب با نیاز خود انواع نان سنتی و فانتزی را برای سفره سحر و افطار خود خریداری می‌کنند. جدول‌های زیر به قیمت انواع نان در منطقه اختصاص دارد....
1396/03/23
نان این روزها یکی از ملزومات سفره افطار اهالی است و شهروندان متناسب با نیاز خود انواع نان سنتی و فانتزی را برای سفره سحر و افطار خود خریداری می‌کنند. جدول‌های زیر به قیمت انواع نان در منطقه اختصاص دارد.
Untitled-1.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code