منطقه 22

چهره خبر

نویسنده:
1396/03/23
عضو حقوقدان شورای اسلامی شهر تهران
استاندارد‌سازی محله‌ها برای معلولان
عضو حقوقدان شورای اسلامی شهر تهران گفت: «ساخت‌وساز شهری برای معلولان، استانداردهای خاص خود را دارد و به گونه‌ای طراحی و اجرا می‌شود که معلولان هنگام استفاده از امکانات و تسهیلات شهری، آسایش داشته باشند.» علی صابری تأکید کرد: «همان‌طور که یک فرد غیر‌معلول می‌تواند در سطح شهر به راحتی‌‌‌ تردد کند، یک فرد معلول نیز باید بتواند با استفاده از تجهیزات کمکی به راحتی‌‌‌ تردد کند.»

مدیر منطقه بر ق آزادی
تخفیف به مشترکان کم‌مصرف
مدیر منطقه برق آزادی گفت: «شهروندانی که در ساعات غیر‌پیک و کم بار از وسایل برقی استفاده کنند، علاوه بر اینکه هزینه برق مصرفی‌شان کاهش می‌یابد، مشمول تخفیف هزینه کم باری هم خواهند شد.» سعید‌ الله‌ قاسمی افزود: «ساعت‌های پیک مصرف در تابستان از 11 تا 16 و 19 تا 23 است. از شهروندان مسئول منطقه درخواست می‌کنیم در این ساعات از مصرف وسایل برقی پر مصرف خودداری کرده و از مصارف غیر‌ضروری نیز اجتناب کنند.»

رئیس ستاد محیط‌زیست شهرتهران
ایجاد انگیزه زیست‌محیطی در شهروندان
رئیس ستاد محیط‌زیست شهرداری تهران با اشاره به اینکه شهروندان باید برای مشارکت زیست‌محیطی انگیزه داشته باشند، تأکید کرد: «یکی از راهکارهای مهم درگیر کردن مردم در بحث‌های محیط‌زیستی این است که طرح‌های محلی را در محله‌های کوچک در اولویت قرار دهیم.» محمدمهدی گلمکانی درباره محتوای پیام‌های زیست‌محیطی گفت: «محتوای پیام باید مبنی بر نیازهای واقعی مردم تعریف شود، یعنی باید بتوانیم از طریق ایجاد سامانه‌های مردمی یا ساختارهای مردمی از مردم نظر‌سنجی داشته باشیم تا بفهمیم نیازهای واقعی مردم در چهارچوب محیط‌زیست چیست و بر اساس آن طبقه‌بندی کنیم.»ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code