منطقه 3

خـیابانی با حال و هوای گذشته

نویسنده:
محله زرگنده از معروف ترین محله های تهران و شمیرانات است. سری به گوشه و کنار این محله در خیابان شهید عمرانی زده ایم...
1396/03/27
محله زرگنده از معروف ترین محله های تهران و شمیرانات است. سری به گوشه و کنار این محله در خیابان شهید عمرانی زده ایم.

 عکس‌ها: حسن شیروانی

142.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code