منطقه 5

الو محله؟

نویسنده:
44498090
1396/08/29
سپاس از بانیان مسجد
ساکن خیابان شقایق جنوبی هستم. از بانیان مسجد انصارالحسین تشکر فراوان داریم. با ساخت این مسجد برنامه‌های دینی در محله ما افزایش پیدا کرده و بی‌شک اهالی نیز از این برنامه‌ها استقبال خواهند کرد.
خوارزمی/ شقایق جنوبی

خیابان یا بنگاه خودرو
تقاطع بلوار میرزابابایی با بزرگراه شهید ستاری تبدیل به بنگاه خرید و فروش خودرو شده است. نبود نظارت بر این خریدو‌فروش‌ها امکان تقلب و کلاهبرداری را افزایش می‌دهد. این در حالی است که چهره خیابان‌ هم نامناسب می‌شود. به محض آنکه از بزرگراه شهید ستاری وارد بلوار میرزابابایی می‌شوید دست این دلالان به علامت خرید و فروش ماشین بالا و پایین می‌رود که خوشایند شهروندان نیست.
یونس‌خواه/ میرزاباباییارسال پیام اشتراک 
 
 Security code