منطقه 5

مهران

نویسنده:
محله مهران در محدوده شرق منطقه قرار دارد. این محله از شرق به خیابان ابوذر، از شمال به بزرگراه شهید آیت‌الله حکیم و از جنوب به بلوار آیت‌الله‌کاشانی منتهی می‌شود...
1396/09/13
محله مهران در محدوده شرق منطقه قرار دارد. این محله از شرق به خیابان ابوذر، از شمال به بزرگراه شهید آیت‌الله حکیم و از جنوب به بلوار آیت‌الله‌کاشانی منتهی می‌شود.

عکس ها:علیرضاطهماسبی
Untitled-4.jpg
ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code