منطقه 5

چوب حراج!

نویسنده:
شما حاضرید برای آنکه بخشی از کمبودهای مالی‌تان را جبران کنید بخشی از وجودتان را بفروشید؟ این اتفاق هر روز در شهر و منطقه ما می‌افتد و هزاران نفر برای تأمین کلیه به آب و آتش می‌زنند. از طرفی افرادی آماده فروش کلیه از سر ناچاری و نیاز هستند. خوب است مسئولان برای ساماندهی این بازار فکری اساسی کنند.
1395/10/20
 عکس‌ها: آرشیو همشهری محله

151.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code