منطقه 6

الو محله؟

نویسنده:
66401067
1396/03/29
جایی برای تعویض لباس در پارک ایرانشهر
محل کار من در این منطقه است و صبح‌ها همراه تعدادی از اهالی منطقه، در زمین ورزش پارک ایرانشهر ورزش می‌کنیم. همه امکانات این پارک برای ورزش مناسب است اما تنها نقص این پارک نداشتن جایی برای تعویض لباس است. با توجه به اینکه هم خانم‌ها و هم آقایان در این زمین ورزش می‌کنند، نیاز به رختکن جداگانه وجود دارد. از شهرداری ناحیه یک درخواست دارم حداقل یک غرفه برای تعویض لباس در نظر بگیرند.
محمدرضامشهدی
کارمند شرکت صنایع

پل عابرپیاده مکانیزه خراب است
پل عابرپیاده مکانیزه مقابل میدان میوه و تره‌بار جلال آل احمد مدتی است که خراب است و مجبوریم از پله‌ها استفاده کنیم. با توجه به اینکه این پل مورد استفاده مراجعه‌کنندگان به بازار تره‌بار است، واقعاً تردد با چرخ خرید از پله‌ها سخت است. لطفاً به این موضوع رسیدگی شود.
مژگان صفایی
ساکن محله گلهاارسال پیام اشتراک 
 
 Security code