منطقه 6

تجلی مدیریت جهادی

نویسنده: عظیم بابایی شهردار منطقه 6
حدود 4 سال قبل که به‌عنوان شهردار منطقه 6 توفیق خدمت به شهروندان و اهالی فرهیخته منطقه را پیدا کردم، سرانه‌های فرهنگی و اجتماعی و عمرانی در حد مطلوب نبود و نیاز به یک کار جهادی برای فراهم کردن امکانات جدید احساس می‌شد...
1396/03/22
حدود 4 سال قبل که به‌عنوان شهردار منطقه 6 توفیق خدمت به شهروندان و اهالی فرهیخته منطقه را پیدا کردم، سرانه‌های فرهنگی و اجتماعی و عمرانی در حد مطلوب نبود و نیاز به یک کار جهادی برای فراهم کردن امکانات جدید احساس می‌شد. طبق برآوردهای اولیه، سرانه‌های قلب پایتخت در سال 92 از سرانه‌های برخی مناطق جنوبی پایتخت هم کمتر بود. در حالی‌که منطقه ما روزانه پذیرای جمعیت شناور 5/1 میلیون نفری است و بسیاری از مراکز تجاری، علمی و فرهنگی تهران در مرکز شهر واقع شده‌اند.  امروز فضاهای فرهنگی و ورزشی منطقه 3 برابر شده و 50 هزار‌مترمربع به مساحت بوستان‌ها و پارک‌های منطقه افزوده شده است.  در این سال‌ها طرح‌های فرهنگی، اجتماعی 31‌درصد، عمرانی 19‌درصد، امور شهری 12‌درصد و ترافیکی 38‌درصد پیشرفت داشته و با بهره‌برداری از 55 طرح دیگر، نزدیک به22 هزار‌مترمربع به سرانه‌های منطقه افزوده شده تا کیفیت زندگی شهروندان ارتقا یابد.  رشد و بالندگی قلب پایتخت را نماد پیشرفت و توسعه‌یافتگی کلانشهر تهران می‌توان برشمرد و ریشه به ثمر رسیدن تلاش‌ها برای رسیدن به چنین نقطه مطلوبی را باید در دو نکته اساسی جست‌وجو کرد.  اعتماد شهردار تهران و اختیار دادن به مدیران شهری منطقه برای به سرانجام رساندن طرح‌های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی بزرگ‌ترین سرمایه ما در این چند سال بوده و بدون چنین پشتوانه بزرگی هرگز موفقیت‌های امروز حاصل نمی‌شد.  کار جهادی مدیران شهری و شورایاران را هم نباید نادیده بگیریم. شورایاران منطقه که می‌توانند الگوی کار و مدیریت جهادی در محله‌ها باشند در همه این سال‌ها حلقه اتصال اهالی و معتمدان محلی با مدیران شهری بوده‌اند و با تلاش شبانه‌روزی گره مشکلات شهروندان را در حد توان باز کردند.  تلاش و همدلی همه دست‌اندرکاران و دلسوزی اهالی برای ساختن شهری ‌آباد و با نشاط، مصداق عینی کار جهادی است که این روزها در آخرین روزهای فعالیت مدیران فعلی شهری در تمام ارکان این شهر تجلی پیدا کرده است. قلب پایتخت و در مقیاسی بزرگ‌تر کلانشهر تهران چنان به بلوغ فرهنگی و اجتماعی رسیده است که به الگویی تمام‌عیار برای سایر کلانشهرهای کشور تبدیل شده و رسیدن به این نقطه مطلوب بدون کار و مدیریت جهادی امکانپذیر نبود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code