منطقه 6

دانه‌برای همسایه‌ها

نویسنده:
در روزهای سرد زمستان حواسمان به پرنده‌های کوچکی که به سختی دانه پیدا می‌کنند باشد.
1395/10/20
 عکس‌ها از آرشیو همشهری محله

167.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code