منطقه 6

میدان گلها

نویسنده:
میدان گلها در محدوده شمال غربی محله فاطمی واقع شده و یکی از مهمترین میادین این محله است. این میدان در تقاطع بزرگراه شهید گمنام و خیابان کاج قرار گرفته و دسترسی به محله های یوسف آباد و امیرآباد، با عبور از این میدان امکانپذیر است...
1396/09/13
171.jpg



ارسال پیام اشتراک



 
 
 Security code