منطقه 7

اجاره دار

نویسنده:
خیابان شهید حسن اجاره دار از بزرگراه شهید صیاد شیرازی آغاز شده و تا خیابان خواجه نصیرالدین طوسی امتداد یافته است. این خیابان مرز میان دو محله خواجه نظام شرقی و غربی است.‌...
1396/09/12
خیابان شهید حسن اجاره دار از بزرگراه شهید صیاد شیرازی آغاز شده و تا خیابان خواجه نصیرالدین طوسی امتداد یافته است. این خیابان مرز میان دو محله خواجه نظام شرقی و غربی است.‌

عکس ها: امیر پناهپور
Untitled-7.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code