منطقه 7

اسباب روزی پرندگان شویم

نویسنده: مجید ابراهیمی
خوب است با فرا رسیدن روزهای سرد زمستانی به اطراف خود بیشتر توجه کنیم و حواسمان به پرنده‌های کوچکی که به سختی دانه پیدا می کنند، هم باشد...
1395/10/19
خوب است با فرا رسیدن روزهای سرد زمستانی به اطراف خود بیشتر توجه کنیم و حواسمان به پرنده‌های کوچکی که به سختی دانه پیدا می کنند، هم باشد...

 عکس‌ها از آرشیو همشهری محله
M07-N640-12.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code