منطقه 7

امجدیه

نویسنده:
محله امجدیه درمحدوده غربی منطقه واقع شده است. این محله از شمال به خیابان بهار شیراز، از شرق به خیابان بهار شمالی ، از جنوب به خیابان انقلاب اسلامی و از غرب به خیابان شهید دکتر مفتح محدود است. ...
1396/09/05
محله امجدیه درمحدوده غربی منطقه واقع شده است. این محله از شمال به خیابان بهار شیراز، از شرق به خیابان بهار شمالی ، از جنوب به خیابان انقلاب اسلامی و از غرب به خیابان شهید دکتر مفتح محدود  است.

عکس ها:امیر پناهپور
Untitled-3.jpg
ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code