منطقه 7

كافه 7

نویسنده: علی دادرس
یک صفحه متفاوت را پیش رو دارید؛ اینجا به شکل ویژه‌ای متعلق به اهالی منطقه است. جایی برای انتشار عکس‌های قدیمی و جدید، صحنه‌هایی که شما از اطرافتان شکار و برایمان ارسال می‌کنید و گاهی فرصتی برای حضور در یک مسابقه کاملاً محلی. آشنایی با کتاب‌ها و فیلم‌های قابل توجه و معرفی برخی از افرادی آشنایی با آنها ضرورت دارد...
1395/10/19
 یک صفحه متفاوت را پیش رو دارید؛ اینجا به شکل ویژه‌ای متعلق به اهالی منطقه است. جایی برای انتشار عکس‌های قدیمی و جدید، صحنه‌هایی که شما از اطرافتان شکار و برایمان ارسال می‌کنید و گاهی فرصتی برای حضور در یک مسابقه کاملاً محلی. آشنایی با کتاب‌ها و فیلم‌های قابل توجه و معرفی برخی از افرادی آشنایی با آنها ضرورت دارد.

پیامک بزنید، جایزه بگیرید
پاسخ سؤالات مسابقه این هفته داخل همین نشریه است. کافی است پاسخ صحیح را به شماره 50002177022350 پیامک بزنید. عدد پاسخ صحیح هر سؤال را پشت سر هم بنویسد. مثلاً اگر فکر می‌کنید پاسخ نخستین سؤال عدد 1 و سؤال دوم عدد 2 و پاسخ صحیح سؤال آخر، عدد 3 است باید 123 را پیامک بزنید. این مسابقه فقط یک برنده دارد که به قید قرعه معرفی می‌شود.
سؤال اول: ساعت فعالیت مرکز پرتو از چه ساعتی است؟
1) 8 صبح تا 14
2) 8:30 تا 16:30
3) 8 تا 16
سؤال دوم: حجت‌الاسلام مقدس، جوانانی که سر خیابان ایستاده بودند را کجا برد؟
1) داخل مسجد برای کمک به نظافت
2) رستوران برای صرف غذا
3) خانه نیازمندی که به کمک نیاز داشت

روی كانال همشهری محله

M07-N640-15.jpg

شهروند خبرنگار
15.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code